گروه : محصولات ولتی تینا سافت - قرآن کریم
قیمت : 1500
نوع : تک سی دی

قرآن کریم (بخش هشتم)


این مجموعه شامل سوره های :

مجادله - حشر- ممتحنه - صف - جمعه - منافقون - تغابن - طلاق - تحریم - ملک - قلم - حاقه - معارج - نوح - جن - مزمل - مدثر - قیامه - انسان - مرسلات - نبا - نازعات - عبس - تکویر- انفطار- مطففین - انشقاق - بروج - طارق - اعلی - غاشیه - فجر - بلد - شمس - لیل - ضحی - شرح - تین - علق - قدر- بینه - زلزله - عادیات - قارعه - تکاثر - عصر - همزه - فیل - قریش - ماعون - کوثر - کافرون - نصر - مسد - اخلاص - فلق - ناس


با قرائت تحقیق از استاد الحصری به همراه ترجمه ی استاد الهی قمشه ای به صورت گویا می باشد.


قابل اجرا در کامپیوتر و

+ نوشته شده توسط داود جليل زاده در سه شنبه سی ام آبان 1391 و ساعت 23:9 |
گروه : محصولات ولتی تینا سافت - قرآن کریم
قیمت : 1500
نوع : تک سی دی

قرآن کریم (بخش هفتم)


این مجموعه شامل سوره های :

غافر - فصلت - شورا - زخرف - دخان - جاثیه - احقاف - محمد - فتح - حجرات - ق - ذاریات -طور - نجم - قمر- الرحمن - واقعه - حدید


با قرائت تحقیق از استاد الحصری به همراه ترجمه ی استاد الهی قمشه ای به صورت گویا می باشد.


قابل اجرا در کامپیوتر و MP3 Player

+ نوشته شده توسط داود جليل زاده در سه شنبه سی ام آبان 1391 و ساعت 23:8 |
گروه : محصولات ولتی تینا سافت - قرآن کریم
قیمت : 1500
نوع : تک سی دی

قرآن کریم ( بخش ششم )


این مجموعه شامل سوره های :

عنکبوت - روم - لقمان - سجده - احزاب - سبا - فاطر - یس - صافات - ص - زمر


با قرائت تحقیق از استاد الحصری به همراه ترجمه ی استاد الهی قمشه ای به صورت گویا می باشد.


قابل اجرا درکامپیوتر و MP3 Player

+ نوشته شده توسط داود جليل زاده در سه شنبه سی ام آبان 1391 و ساعت 23:6 |
گروه : محصولات ولتی تینا سافت - قرآن کریم
قیمت : 1500
نوع : تک سی دی

قرآن کریم (بخش پنجم)


این مجموعه شامل سوره های :

انبیاء - حج - مومنون - نور- فرقان - شعرا - نمل - قصص


با قرائت تحقیق از استاد الحصری به همراه ترجمه ی استاد الهی قمشه ای به صورت گویا می باشد.


قابل اجرا در کامپیوتر و MP3 Player

+ نوشته شده توسط داود جليل زاده در سه شنبه سی ام آبان 1391 و ساعت 23:5 |
گروه : محصولات ولتی تینا سافت - قرآن کریم
قیمت : 1500
نوع : تک سی دی

قرآن کریم (بخش چهارم)

 

این مجموعه شامل سوره های :

رعد - ابراهیم - حجر - نحل - اسراء - کهف - مریم - طه


با قرائت تحقیق از استاد الحصری به همراه ترجمه ی استاد الهی قمشه ای به صورت گویا می باشد.


قابل اجرا در کامپیوتر و MP3 Player

+ نوشته شده توسط داود جليل زاده در سه شنبه سی ام آبان 1391 و ساعت 23:3 |
 
گروه : محصولات ولتی تینا سافت - قرآن کریم
قیمت : 1500
نوع : تک سی دی

قرآن کریم (بخش سوم)


این مجموعه شامل سوره های :

اعراف - انفال - توبه - یونس - هود - یوسف


با قرائت تحقیق از استاد الحصری به همراه ترجمه ی استاد الهی قمشه ای به صورت گویا می باشد.


قابل اجرا در کامپیوتر و MP3 Player

+ نوشته شده توسط داود جليل زاده در سه شنبه سی ام آبان 1391 و ساعت 23:2 |
 
گروه : محصولات ولتی تینا سافت - قرآن کریم 
قیمت : 1500
نوع : تک سی دی

قرآن کریم (بخش دوم)


این مجموعه شامل سوره های :

نساء - مائده - انعام


با قرائت تحقیق از استاد الحصری به همراه ترجمه ی استاد الهی قمشه ای به صورت گویا می باشد.


قابل اجرا در کامپیوتر و MP3 Player

+ نوشته شده توسط داود جليل زاده در سه شنبه سی ام آبان 1391 و ساعت 23:0 |

 

گروه : محصولات ولتی تینا سافت - قرآن کریم 
قیمت : 1500
نوع : تک سی دی

 قرآن کریم ( بخش اول )


این مجموعه شامل سوره های :

حمد - بقره - آل عمران


با قرائت تحقیق از استاد الحصری به همراه ترجمه ی استاد الهی قمشه ای بصورت گویا می باشد.


قابل اجرا در کامپیوتر و MP3 Player 

+ نوشته شده توسط داود جليل زاده در سه شنبه سی ام آبان 1391 و ساعت 22:58 |